Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát
Rudolf Schimik, U Záběhlického zámku 3235/1i, 106 00, Praha 10
www.profi-hair.cz
Společnost: Rudolf Schimik, U Záběhlického zámku 3235/1i, 106 00, Praha 10

IČ/DIČ: 86651382 / CZ7003287896

E-mailová adresa: info@profi-hair.cz
Telefonní číslo: +4210 776 096 781 (jen hlasové služby)


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

• Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

• Číslo objednávky:

• Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem __________________________________________

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ____________________________________

• Jméno a příjmení spotřebitele:

• Adresa spotřebitele:

• Email:

• Telefon:


V ______________, Dne ________________

(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.